Konsert i Universitetets Aula i Oslo, den 1. mars 2024 kl. 19.00

Velkommen til konserten "Fra Luttsuiter til Luftslåtter"

Konserten "Fra Luttsuiter til Luftslåtter" spenner bredt og spennende. To hoder, gitarer og avdelinger – én musikalsk reise fra Bachs spirituelle saga til Hammerøs moderne mesterverk.

Konserten vil utforske ulike musikalske landskap, fra de eksotiske tonene i Carlo Domeniconis "Koyunbaba" og den japanske "Sakura" av Yuquijiro Yocoh, til J.S. Bachs dype og spirituelle verker. Vi inviterer deg til å la deg fortrylle av skjønnheten og kraften i klassisk gitar og oppleve musikkens evne til å berøre sjelen. Billetter til konserten kan kjøpes her: [https://littlebirdie.hoopla.no/sales/event/3133952318]

Vi ser frem til å dele denne reisen i musikkens magiske rike. Last ned program her.

🎼 Konsertprogram

Espen Jan Folmo og Arild Hammerø Universitetets Aula, Oslo 1. mars, 2024, 19.00

Espen Jan Folmo:

 1. Carlo Domeniconi – Koyunbaba
 2. J. S. Bach – Preludium, Fuge, Allegro, BWV 998
 3. J. S. Bach – Preludium, BWV 1006
 4. J. S. Bach – Fuge in G Minor, BWV 1000
 5. Leo Brouwer – Balada de la Doncella Enamorada (fra El Decameron Negro)
 6. Y. Yocoh – Sakura
15 minutters pause

Arild Hammerø:

 • Egne komposisjoner

Om musikerne

Espen Folmo (f. 1980) debuterte i Universitetets aula i 2001. Fra han var 9 til 20 hadde han æren og lykken av å ha Geir-Otto Nilsson (lektor ved Norges Musikkhøgskole) som lærer. Han studerte senere gitar ved Norges musikkhøgskole hos Erik Stenstadvold. Parallelt deltok han på mesterklasser med flere av verdens mest fremstående gitarister. To av disse, Carlo Domeniconi og Leo Brouwer, klangliggjøres på konserten. Folmo gir sjelden konserter, og har ikke vært yrkesmusiker siden han var 20, men musikk er hans sanne religion og dyptgripende spirituelle praksis.

Konserten åpner med det eksotiske verket Koyunbaba av den italienske komponisten Domeniconi. Dette verket er inspirert av tyrkisk musikk. J. S. Bach utgjør kjernen i programmet. Dette er komponisten Folmo setter høyest, og BWV 998, 1000 og 1006 er verker han forelsket seg i som barn og har fordypet seg i siden.

Det femte verket er siste sats fra «El Decameron Negro», Balada de la Doncella Enamorada («Ballade til en forelsket jente»), skrevet av den kubanske Leo Brouwer (født 1. mars 1939). Det sjette og siste stykket Folmo fremfører er det japanske Sakura ("Kirsebærblomster") av Yuquijiro Yocoh. Dette lyriske verket stod også på programmet da Folmo debuterte i Aulaen i 2001.

Arild Hammerø (f. 1982) er en gitarist, sanger og komponist med en imponerende og eklektisk bakgrunn som spenner over en rekke musikalske stiler og sjangre. Han er kjent for sin dyktighet både som elektrisk og akustisk gitarist. Hammerø har gitt ut plater og konsertert under eget navn, med duoen Hammer & Hersk, med progrockbandet Tenderton og spellemannsnominerte Atlanter. Albumene «Dagen som gryr» (2008), «Flåte» (2012) og «Lerret» (2020) inneholder mange av Hammerøs akustiske komposisjoner, som tar i bruk både uvanlige stemminger på gitaren og et særegent rytmisk fingerspill.

På konserten vil Hammerø fremføre fargerike og melodiske originalkomposisjoner for gitar.

Universitetets Aula 1. mars 2024 med Arild Hammerø og Espen Folmo. Denne unike konserten vil ta deg med på en reise gjennom tid og rom, fra Bachs tidløse mesterverk til Hammerøs fargerike og melodiske originalkomposisjoner.

English

Welcome to the concert "From Lute Suites to Luftslåtter"!

Join us for an unforgettable musical journey with Espen Jan Folmo and Arild Hammerø at the University Aula in Oslo, on March 1st, 2024, at 7:00 PM. This unique concert will take you on an adventure through time and space, from Bach's timeless masterpieces to Hammerø's colorful and melodic original compositions.

The concert will explore various musical landscapes, from the exotic notes of Carlo Domeniconi's "Koyunbaba" and the Japanese "Sakura" by Yuquijiro Yocoh, to the profound and spiritual works of J.S. Bach. We invite you to be enchanted by the beauty and power of the classical guitar and experience music's ability to touch the soul.

Tickets for the concert can be purchased here: [https://littlebirdie.hoopla.no/sales/event/3133952318]

We look forward to sharing this special evening with you and celebrating the magic of music together. You can download the concert program as PDF here.

🎼 Concert Program

Espen Jan Folmo and Arild Hammerø Universitetets Aula, Oslo March 1st, 2024, 7 pm

Espen Jan Folmo:

 1. Carlo Domeniconi – Koyunbaba
 2. J. S. Bach – Preludium, Fugue, Allegro, BWV 998
 3. J. S. Bach – Preludium, BWV 1006
 4. J. S. Bach – Fugue in G Minor, BWV 1000
 5. Leo Brouwer – Balada de la Doncella Enamorada (from El Decameron Negro)
 6. Y. Yocoh – Sakura
15-minute break

Arild Hammerø:

 • Original compositions

 

About the musicians

Espen Folmo (b. 1980) made his debut at the University Aula in 2001. From the age of 9 to 20, he had the privilege and deep appreciation of studying with Geir-Otto Nilsson, a lecturer at the Norwegian Academy of Music, as his teacher. He later studied guitar at the Norwegian Academy of Music with Erik Stenstadvold. Simultaneously, he participated in masterclasses with several of the world's most distinguished guitarists. Two of these, Carlo Domeniconi and Leo Brouwer, will be brought to life in the concert. Folmo rarely performs concerts and has not been a professional musician since he was 20, but music is his true religion and profound spiritual practice.

The concert opens with the exotic piece Koyunbaba by the Italian composer Domeniconi, inspired by Turkish music. J.S. Bach forms the core of the program. This is the composer Folmo holds in the highest regard, and BWV 998, 1000, and 1006 are works he fell in love with as a child and has delved into ever since.

The fifth piece is the final movement from "El Decameron Negro," Balada de la Doncella Enamorada ("Ballad of the Lovestruck Maiden"), written by the Cuban Leo Brouwer (born March 1, 1939). The sixth and final piece Folmo performs is the Japanese Sakura ("Cherry Blossoms") by Yuquijiro Yocoh. This lyrical work was also on the program when Folmo made his debut at the Aula in 2001.

Arild Hammerø (b. 1982) is a guitarist, singer, and composer with an impressive and eclectic background spanning a wide array of musical styles and genres. He is renowned for his skill as both an electric and acoustic guitarist. Hammerø has released albums and performed live under his own name, with the duo Hammer & Hersk, the prog rock band Tenderton, and the Spellemann-nominated Atlanter. The albums "Dagen som gryr" (2008), "Flåte" (2012), and "Lerret" (2020) showcase many of Hammerø's acoustic compositions, which employ both unusual guitar tunings and a distinctive rhythmic fingerpicking style.

In the concert, Hammerø will present colorful and melodic original compositions for guitar.

What is Blockchain?

Bitcoin and Blockchain – A New Backbone for Human Trust

MBT – Gyldendal

MBT Mentaliseringsbasert terapi av Sigmund Karterud, Espen Folmo og Mickey Kongerslev, Gyldendal

Mentalizing and MBT

A movie about Mentalization-based treatment (MBT) featuring Anthony Bateman and Espen Folmo
LOOK UP

LOOK UP

LOOK UP — The science of cultural evolution